Ombyggnad och förändring till Gröna trygga miljöer inom området Stigarna

Älvsbyns fastigheter AB har blivit beviljade stöd för insatser från Boverket för åtgärder inom området Stigarna. Stödet har vi sökt för utveckling av och tillskapande av Gröna miljöer.

Projektet kommer bland annat att omfatta:

  • Minskning av asfaltytor och parkeringsplatser.
  • Parkeringsplatserna mot husen längst med Enbärstigen kommer att tas bort.
  • Ett antal laddplatser kommer att tillskapas
  • Nya parkeringar kommer att tillskapas mellan Hjortronstigen och Brostigen
  • En ny gång och cykelväg kommer att anläggas längst Enbärsstigen.
  • Belysning längst stigen upp mot Elljusspåret kommer att sättas upp
  • Nya grillplatser
  • Nya takbeklädda cykelställ
  • Plantering av träd och buskar

Måndag den 20 juni påbörjas arbetet och beräknas vara helt färdigställt under hösten 2023.

Under sommarn 2022 sker det mesta av grävarbetena att genomföras och under sommarn 2023 kommer cykelställ, grillplatser, asfaltering och planteringar att ske. Arbetena kommer att pågå mellan kl 7.00 och 16.00 vardagar.

Det kommer att vara både maskiner och en del bök och stök under perioden och vi ber om överseende för det. Vi ber också om att alla iakttar ökad försiktighet.

Vid frågor om projektet kontakta:

Lars Nilsson på 0929 – 12454 eller mail; lars.nilsson@fastigheter.alvsbyn.se

Vi frågor om grävning etc kontakta: Jim Ljuslinder på 070 – 6690260