Viktig information till boende och besökande inom området Stigarna

Ombyggnad och förändring till Gröna trygga miljöer inom området Stigarna Älvsbyns fastigheter AB har blivit beviljade stöd för insatser från Boverket för åtgärder inom området Stigarna. Stödet har vi sökt för utveckling av och tillskapande av Gröna miljöer. Projektet kommer bland annat att omfatta: Minskning av asfaltytor och parkeringsplatser. Parkeringsplatserna […]

Nya taxor för campingen i Kanis

Från och med säsong 2022/2023 så kommer nya taxor gälla i Kanis. Taxorna kommer att fastställas av kommunfullmäktige i Juni. Förslag till taxorna för campingen ser ni nedan. För bokning av platser, förlängning och vid övriga frågor vänd er till CE’s allservice. cesallservice@hotmail.com 070 – 768 2082 Bokning camping 0929 – […]

Uppdatering sim och sporthallen

Nedan ser ni fler bilder inifrån bygget av sim och sporthallen. På gamla delen av simhallen har de nya fönsterna kommit på plats. Insidan av bassängen får sig nu ett nytt lager vattentät betong för att skapa en slät yta åt den rostfriabassängen. Inne i nya sporthallen och gymmet är taket […]