Info efter strömavbrottet

UPPDATERAT: Alla våra hyreslägenheter har nu fungerande värmen efter strömavbrottet, vi ser i nuläget inga tecken på vattenskador eller frysta ledningar i våra hyreslägenheter. Ventilationssystemen kan tyvärr komma att strula nu ett tag framöver. I den här ihärdig kylan orkar inte ventilationen hålla igång temperaturen. Många motorvärmarplatser fungerar inte heller […]

Paketboxar på Stigarna och Björkgatan

I samarbete med Postnord så har vi nu placerat ut två stycken paketboxar för paketutlämning på området Stigarna och Björkgatan I Postnords paketboxar kan vem som helst hämta sina paket när det passar – dygnet runt. Du väljer paketbox som leveransalternativ i e-handelsföretagets checkout och får sedan avisering precis som […]

Nu kan du söka sponsring av oss!

Nu kan du som förening eller organisation söka sponsring från oss på Älvsbyns fastigheter. Älvsbyns Fastigheter AB: s sponsringspolicy (som du kan läsa här) bygger på ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter. Vi vill med vår sponsring erhålla exponering av vårt varumärke och företagsnamn där många människor ska […]

Viktig information till boende på stigarna

Under vecka 24 kommer justering av de nya parkeringarna att pågå på Stigarna. Därefter kommer asfalteringen att ske vecka 25. På grund av detta måste parkeringarna stå tomma under respektive datum nedan och eventuellt parkerade bilar tyvärr flyttas. Vi förstår att detta skapar förhinder för de som är beroende av […]

Viktig information till boende och besökande inom området Stigarna

Ombyggnad och förändring till Gröna trygga miljöer inom området Stigarna Älvsbyns fastigheter AB har blivit beviljade stöd för insatser från Boverket för åtgärder inom området Stigarna. Stödet har vi sökt för utveckling av och tillskapande av Gröna miljöer. Projektet kommer bland annat att omfatta: Minskning av asfaltytor och parkeringsplatser. Parkeringsplatserna […]