Ordningsregler Älvsbyns Fastigheter AB


Att bo i en hyresrätt har många fördelar, hyresrätten ger dig en rad
möjligheter och rättigheter. Samtidigt innebär det också att du som
hyresgäst har skyldigheter.


Det finns enkla regler som är bra att känna till och följa så att boendet blir
trivsamt för alla! Du kan alltid kontakta oss när det gäller frågor om ditt
boende. Vi är till för dig och vill att du ska trivas.


• Spelar du musik i lägenheten tänk på att hålla nere ljudnivån så inte störningar uppkommer. Mellan kl 22 00 – 06 00 ska det vara tyst i huset
• När du flyttar in och även vid andra tillfällen tänk på att inte spika eller borra i lägenheten mellan kl 20 00 – 07 00 vardagar, respektive 10 00 lördag, söndag och andra helgdagar
• Har du hund, katt eller annat husdjur måste du hålla tillsyn över det så att det inte orsakar störningar eller skador. Se till att djuret inte är löst eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor.
• Mata inte fåglar eftersom det drar till sig skadedjur och kan förorsaka smittspridning
• Vid installation av tvätt- eller diskmaskin krävs tillstånd av hyresvärden. Installationen ska utföras på ett fackmässigt sätt
• Montering av parabolantenn eller andra antenner, skyltar, markiser eller liknande kräver särskilt tillstånd från hyresvärden
• Trapphus är utrymningsvägar vid en eventuell brand och måste hållas fria från cyklar, barnvagnar, rollatorer och liknande.
• Följ de regler och anvisningar som finns för bokning och användning av tvättstuga samt anvisningar för sopsortering
• Balkong ska hållas fri från snö och is, lämna inte fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma. Balkonglådor eller liknande ska placeras på räckets insida. Grilla inte på balkongen och damma inte heller mattor från fönster eller balkong
• Spola inte ned vätskor (t ex matolja) eller föremål i diskho, handfat eller toalettstol som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp
• Brister och fel som uppkommer i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter ska omgående anmälas till hyresvärden
• Teckna hemförsäkring för lägenheten
• Var rädd om växter och rabatter, de är till för allas trevnad
• För att skapa en så bra och säker boendemiljö som möjligt bör vi alla hjälpas pt med att minska trafiken inom bostadsområdena. Kör endast in på området när du har speciella skäl som t ex vid flyttning. På parkeringarna gäller 24 timmars parkering där inte annat anges. Har du besök längre tid kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd, kontakta förvaltningskontoret
• Portarna låses normalt kl 21 00, andra tider kan gälla på vissa områden
• Vid upplåsning av lägenhet på kvällar och helger tar vi ut en avgift på 2 000 kr


Vid felanmälan, ring
Vardagar kl 8-12 tel 0929-124 54
Akuta fel kvällar o helger 0929-723 77
eller anmäl på alvsbynsfastigheter.se