Nu kan du som förening eller organisation söka sponsring från oss på Älvsbyns fastigheter.

Älvsbyns Fastigheter AB: s sponsringspolicy (som du kan läsa här) bygger på ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter. Vi vill med vår sponsring erhålla exponering av vårt varumärke och företagsnamn där många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan.

Vårt fokus är att sponsra föreningar inom alla fritidsaktiviteter, vilka är placerade i Älvsbyns kommun och bedriver en lokalt förankrad verksamhet. Ett måste är att de även bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Vi har också som ambition att stödja enstaka samhälls- och/eller kulturevenemang för en bredare publik, vilka syftar till att främja en aktiv kommun. Evenemang som vi sponsrar ska långsiktigt bidra till en positiv bild av Älvsbyns fastigheter och Älvsbyn som kommun. Vi ägnar oss inte åt passiv och rutinmässig bidragsgivning,

Riktlinjer

 • Aktiviteten är av direkt nytta för vårt uppdrag, samt förenlig med vår värdegrund.
 • Aktiviteten är publik och vänder sig till allmänheten.
 • Aktiviteter som kan belysa frågor kring ett hållbart och jämställt samhälle är till fördel.
 • Motprestationerna har anpassats för att lyfta varumärket Älvsbyns Fastigheter AB.
 • Sponsringssumman är väl balanserad med motprestationerna och är därför avdragsgill.
 • Älvsbyns Fastigheter kan neka ansökningar utan motivering.
 • Sponsringspolicyn gäller under förutsättning att ekonomiska möjligheter till sponsring finns i bolaget.

Vad sponsrar vi inte

Älvsbyns Fastigheter sponsrar inte:

 • politiska eller religiösa organisationer
 • föreningar som endast har elitidrott och ingen barn- och ungdomsverksamhet.
 • extrema eller riskfyllda verksamheter som kan väcka anstöt, uppfattas som oetiska eller generera badwill
 • verksamheter som strider mot våra värderingar, moral eller miljöhänsyn
 • enskilda personer– motparten måste vara en förening eller annan typ av organisation.
 • aktiviteter som förknippar varumärket Älvsbyns Fastigheter AB med negativa associationer till exempel dopning, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.

Hur du söker sponsring

Du söker sponsring via formuläret nedan. Ansökningar om sponsring kan göras när som helst under året. Beslut tas vid 2 tillfällen under året, mars och september av Älvsbyns fastigheters sponsringsgrupp bestående av Styrelse och VD.