Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Styrelsen i Älvsbyns Fastigheter AB är utsedd av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Styrelsen har huvudansvaret i större beslut och är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2019 och består av följande personer:


LEDAMÖTER

Bo Öhlund (s)
Ordförande
bo.ohlund@politik.alvsbyn.se

Sara Risberg (s)

sara.risberg@politik.alvsbyn.se

Rikard Granström (s)

rikard.granstrom@politik.alvsbyn.se

Christer Grahn (c)

christer.grahn@politik.alvsbyn.se

Jan Norberg (L)

jan.norberg@politik.alvsbyn.se

SUPPLEANTER

Helena Öhlund (s)
helena.ohlund@politik.alvsbyn.se

Sture Nordin (s)

sture.nordin@politik.alvsbyn.se

Kjell Pettersson (v)

Berne Granberg (c)

berne.granberg@politik.alvsbyn.se

Göran Stenlund (L)

goran.stenlund@politik.alvsbyn.se

REVISOR

Bo Johansson (s)
bo.johansson@politik.alvsbyn.se