Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Styrelsen i Älvsbyns Fastigheter AB är utsedd av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Styrelsen har huvudansvaret i större beslut och är utsedd av kommunfullmäktige och består av följande personer:


LEDAMÖTER

Ordförande

Margareta Lundberg (Politiskt oberoende)

Vice Ordförande

Rickard Granström (S)

Ledamöter

Mats Mörtsell (M)

Kerstin Backman (S)

Christer Granh (C)

SUPPLEANTER

Roger Joanson (M)

Christer Karlsson (S)

Nils Sundström (KD)

Dennis Lövgren (S)

Agneta Nilsson (C)

REVISOR

Bo Johansson (s)
bo.johansson@politik.alvsbyn.se