Älvsbyns Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Älvsbyns Kommunföretag AB. Styrelsen i Älvsbyns Fastigheter AB är utsedd av kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning i kommunen. Styrelsen har huvudansvaret i större beslut och är utsedd av kommunfullmäktige till och med ordinarie bolagsstämma 2019 och består av följande personer:


LEDAMÖTER

Rikard Granström (s)
Ordförande
rikard.granstrom@politik.alvsbyn.se

 

Sara Risberg (s)

Vice Ordförande

sara.risberg@politik.alvsbyn.se

 

Dennis Lövgren (s)

Ledamot

 

Christer Grahn (c)

Ledamot

christer.grahn@politik.alvsbyn.se

 

Nils Sundström (kd)

Ledamot

 

SUPPLEANTER

Sture Nordin (s) sture.nordin@politik.alvsbyn.se

Eskil Viklund (s)

Anneli Johansson (s) anneli.johansson2@politik.alvsbyn.se

Johan Håll (c)

Jenny Lundqvist (L)

jenny.lundqvist@alvsbyn.se

 

REVISOR

Bo Johansson (s)
bo.johansson@politik.alvsbyn.se