Älvsbyns kommun befinner sig liksom stora delar av Norrbotten i en expansiv fas. Här sker såväl stora som små satsningar inom det privata näringslivet. Kommunen har länge arbetat proaktivit med detaljplanering och erbjuder nu mark till försäljning inom Norra Nyfors industriområde.
Karta norra nyfors industriområde, 3 tomter planlagd för verksamhet och 11 tomter för industri

Lediga industrifastigheter Norra Nyfors

Älvsbyns kommun erbjuder fastigheter till försäljning. Inom det detaljplanerade området finns avstyckade fastigheter på mellan 4 300 och 8 300 kvm för såväl verksamheter som industrietableringar. Vid intresse av större fastigheter finns planlagd mark på upp emot 20 hekar.

Markera en tomt för att se storlek och pris. OBS! Anslutningsavgift för el, vatten och avlopp ingår ej i priset. Anslutningsavgift för VA betalas till Älvsbyns Energi

 

OMGIVNING/NATUR:

Området ligger ett stenkast från Kanis skidanläggning, en populär familjeanläggning med camping som erbjuder både slalom och längdskidåkning.

FÖRETAG I NÄRHETEN:

Fastigheterna ligger inom Norra Nyfors industriområde i utkanten av Älvsbyn. Företag som finns etablerade i närheten är Br. Öhman och Hydroscand. Här finns också Älvsbyns återvinningscentral. Norra Nyfors gränsar till Altuna industriområde där du hittar de två största företagen i kommunen, Älvsbyhus och Polarbröd. Inom området verkar också ett trettiotal mindre företag inom allt från livsmedelsproduktion till entreprenad och anläggning.

NÄRSERVICE:

Området ligger i utkanten av Älvsbyn. I centrala Älvsbyn finns livsmedelsbutiker, bensinstationer, restauranger, hotell, hälsocentral m.m. service.

SKYLTLÄGE:

Skylt till Norra Nyfors industriområde finns vid väg 94 och i Älvsbyns centrum. Kommunen kan erbjuda möjlighet att sätta upp företagsskylt längs industrileden.