E-faktura till Älvsbyns Fastigheter

Det är en ny lag om att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Lagen träder i kraft den 1:a april 2019 och omfattar alla upphandlingar som påbörjats efter det datumet. Det innebär att ni, som leverantör, måste skicka en elektronisk faktura till oss. Ni kan läsa mer om lagen på Myndigheten för digital förvaltning.

Ni som kan skicka e-fakturor

Älvsbyns Fastigheter kan ta emot elektroniska fakturor i formatet Svefakturor 1.0. Vi är anslutna till PEPPOLs infrastruktur.

PEPPOL ID: 0007:5565295002. Ni kan också använda vår VAN-tjänst SWEDSESS.

E-adress: 5565295002.

Ni som inte kan skicka e-fakturor

Ni som har ett affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem eller ekonomisystem. Hör med din systemleverantör.

Mer information om e-faktura hittar ni på Myndigheten för digital förvaltning.

Ni som inte har ett affärssystem

Använd fakturaportalen för att registrera er och skapa fakturan. Då får fakturan det format som behövs för att klassas som e-faktura. Det går att skapa 25 stycken e-fakturor kostnadsfritt per månad och fler lösningar finns vid utökat behov. Ni kan läsa mer i manualen.

Kontakt uppgifter till support:
Telefon: 08-446 34 00
E-post: support@fakturaportalen.se

Fakturareferens

Alla fakturor ska vara märkta med en referenskod bestående av 6 siffror i följd alternativt 5 siffror + 1 bokstav och finnas i begreppet Er referens.

Betalningsvillkor

Älvsbyns Fastigheter tillämpar 30 dagars betalningsvillkor och vi betalar inga faktureringsavgifter.

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig returneras den för komplettering innan betalning kan ske. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats.

Leverantörskontroller

Alla leverantörsbetalningar kontrolleras dagligen genom digitala tjänsten Inyett och vi får varningar vid t.ex. dubbelbetalning, ovanlig stora belopp, betalningar till företag utan F-skatt eller med skulder hos Kronofogden. I samband med kontrollerna tas även kreditupplysningar via kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Detta gör att ni som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kommer att få en omfrågandekopia skickad till er.

Kontakta oss vid oklarheter

Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare frågor på telefon: 0929-723 40 eller via e-post: info@fastigheter.alvsbyn.se.