Viktig information till boende och besökande inom området Stigarna

Ombyggnad och förändring till Gröna trygga miljöer inom området Stigarna Älvsbyns fastigheter AB har blivit beviljade stöd för insatser från Boverket för åtgärder inom området Stigarna. Stödet har vi sökt för utveckling av och tillskapande av Gröna miljöer. Projektet kommer bland annat att omfatta: Minskning av asfaltytor och parkeringsplatser. Parkeringsplatserna […]