Tomterna är väl genomtänkta, varje tomt angränsar till grönområde och rymmer ett fristående hus och dubbelgarage. Ett perfekt läge för dagens aktiva och moderna människor.

Det nya villaområdet Bäckängen ligger väldigt bra till för arbetspendling till närliggande städer och det är enkelt att nyttja kollektivtrafiken till exempelvis till Luleå, Boden och Piteå.

Så går köpet till

Tomterna förmedlas via Fastighetsbyrån Älvsbyn. 

Annons hittar ni på Fastighetsbyråns hemsida och på Hemnet. 

Kontaktuppgifter mäklare:

Telefon: 0929-134 00

E-post: erik.jonsson@fastighetsbyran.se

Information vid tomtköpet

Tomterna är avstyckade, exakt storlek står i områdesplanen. Pris hittar ni under vardera tomt i tomtkartan. 

 

Bygglov kan sökas så snart handpenningkontraktet är tecknat och under den period på fyra månader som handpenningavtalet sträcker sig skall förutom erhållet bygglov även finansiering av tomtköp och bygget ordnas. Du som köpare förbinder dig att färdigställa projektet inom två år från tecknat köpekontrakt.

För fler frågor kring bygglov och vad som gäller vid ansökan om bygglov (ansökan kan också lämnas in i elektroniskt format) läs mer på kommunens hemsida.

Vatten och avlopp är framdraget till tomten och det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. Priset för anslutning ligger på ca 90 000 – 100 000kr, utifrån dagens gällande taxor. Anslutningsavgiften baseras på tomtens storlek och ingår inte i köpeskillingen av tomten. För mer information om vatten och avlopp i kommunen, besök Älvsbyns energis webbplats.

El är framdraget till tomten. Det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. För kostnader och mer information om anslutning till elnätet besök Vattenfalls webbplats.

Du som köpare förbinder dig att på tomten uppföra ett bostadshus för permanent bruk i enlighet med gällande plan och gällande byggregler. Gällande plan hittar du under dokument och blanketter och en populärversion finns sammanfattad på områdesplanen. För att få bygglov krävs dock att planen följs i sin helhet.

Älvsbyhus

På detta fina villaområde kan ni t.ex. bygga något av Älvsbyhus fina, energisnåla hus, för mer information och för att hitta deras hus besök Älvsbyhus webbplats.

Området via Google Maps