Tomterna är väl genomtänkta, varje tomt angränsar till grönområde och rymmer ett fristående hus och dubbelgarage. Ett perfekt läge för dagens aktiva och moderna människor.

Det nya villaområdet Bäckängen ligger väldigt bra till för arbetspendling till närliggande städer och det är enkelt att nyttja kollektivtrafiken till exempelvis till Luleå, Boden och Piteå.

Älvsbyhus

På detta fina villaområde kan ni t.ex. bygga något av Älvsbyhus fina, energisnåla hus, för mer information och för att hitta deras hus besök Älvsbyhus webbplats.

Området via Google Maps