I veckan kommer ett röjningsarbete att påbörjas i centrala Älvsbyn. Området som berörs är Västermalm och Grekland och gäller gulmarkerad yta på kartan nedan