Är du på jakt efter en ny lokal för din affärsverksamhet?

Förutom att förvalta hyresfastigheter förfogar vi på Älvsbyns Fastigheter även över ett antal kommersiella lokaler. För att fullfölja den långsiktiga plan vi har för kommunen tar vi även hand om fastighetsskötsel där reparationer, underhåll och mindre byggnationer ingår. Vi vill också försäkra oss om en gynnsam framtid i Älvsbyn som anpassas till invånarnas behov. Därför genomför vi förbättringsarbeten kontinuerligt, i enlighet med de investeringar som beslutas på politisk nivå.

 

Som helägt kommunalt bolag erbjuder Älvsbyns Fastigheter en orubblig stabilitet som är till gagn till ett långsiktigt och gott samarbete med dig. Älvsbyn, som kallas Norrbottens Pärla, ligger i nära anslutning till fyrkantens övriga kommuner, Luleå, Piteå och Boden – en tillväxtstark region med en ljus framtid. Det bidrar till att stärka Älvsbyns position som en högintressant ort att driva företag på.