Hemförsäkringar

Vi rekommenderar dig att skaffa en hemförsäkring innan du flyttar in hos oss. Detta för att skydda dig om du skulle drabbas av ett inbrott eller om dina ägodelar skulle skadas i till exempel en brand. Har du ingen hemförsäkring så får du faktiskt ingen ersättning för dina ägodelar, även om det inte är du som orsakat skadan. Vi tycker det vore olyckligt om du drabbades av detta, så skaffa dig en hemförsäkring innan du flyttar in hos oss!

Brister & Fel

Uppstår det brister och fel i din lägenhet så ska detta anmälas till hyresvärden. Läs mer här om hur du gör en felanmälan. Är det ett akut fel, till exempel att kyl och frys är helt ur funktion, så ska du ringa journumret 0929-723 77 och anmäla felet direkt till våra fastighetsskötare.

Ohyra & Skadedjur

Om du upptäcker att det förekommer ohyra eller skadedjur i din lägenhet eller lägenhetshuset så ska du anmäla detta till hyresvärden. Läs mer här om hur du gör en felanmälan.

 

Hög musik

Spela gärna musik, men tänk på att respektera dina grannar så att de inte störs. Mellan klockan 22:00-06:00 ska det vara tyst i huset.

Spikning & Borrning

Vi förstår att du säkert vill förnya lägenheten med jämna mellanrum och det är självklart tillåtet att spika och borra i väggarna, men endast under vissa tider för att respektera grannarna. Mellan klockan 20:00-07:00 på vardagar och mellan klockan 20:00 – 10:00 på lördagar, söndagar och helgdagar är det inte tillåtet att spika och borra i väggarna.

Installation av tvätt- och diskmaskin

För att installera en ny tvätt- eller diskmaskin måste du få ett tillstånd av hyresvärden. Detta får du genom att kontakta förvaltningskontoret på telefonnummer 0929-124 54 eller genom att skicka ett mail till info@fastigheter.alvsbyn.se. Installationen av maskinen måste även utföras på ett fackmässigt sätt.

Montering av parabol

Om du vill montera en parabol, antenn eller dylikt krävs ett tillstånd från hyresvärden. Detta får du genom att kontakta förvaltningskontoret på telefonnummer 0929-124 54 eller genom att skicka ett mail till info@fastigheter.alvsbyn.se.

Montering av markiser & skyltar

Om du vill montera markiser, skyltar eller dylikt krävs ett tillstånd från hyresvärden. Detta får du genom att kontakta förvaltningskontoret på telefonnummer 0929-124 54 eller genom att skicka ett mail till info@fastigheter.alvsbyn.se.

Snö & is

Din balkong ska hållas fri från snö och is. Du får inte heller lämna fönster eller dörrar öppna så att vatten- eller frysskador kan uppkomma.

Blomlådor

Det är tillåtet att ha blomlådor på din balkong, men dessa ska då placeras på räckets insida.

Grillning

På grund av säkerhetsskäl så är det inte tillåtet att grilla på balkongen. Du är välkommen att grilla på gården.

Avdamning av mattor

Med respekt för dina grannar så är det inte tillåtet att damma mattor från varken balkong eller fönster.

Trafik

För att skapa en så bra och säker boendemiljö som möjligt bör vi alla hjälpas åt med att minska trafiken inom bostadsområdena. Kör därför endast in på området när du har speciella skäl som till exempel vid flyttning.

Parkering

På parkeringarna gäller 24 timmars fri parkering om inte annat anges. Väntar du besök som ska hälsa på en längre tid kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd från oss. Detta gör du genom att kontakta förvaltningskontoret på telefonnummer 0929-124 54 eller genom att skicka ett mail till info@fastigheter.alvsbyn.se.

Motorvärmare

Hur man startar motorvärmaren skiljer sig mellan de olika områdena. På Fluxen, Storgatan 14 och Flarkvägen 2 ställer man in avresetiden på tiduret som sitter på motorvärmarstolpen. Instruktioner om hur detta fungerar finns vid tiduret. På övriga områden kan man ställa in motorvärmaren via fast telefoni, dator eller en applikation på sin mobiltelefon. För att få fullständiga instruktioner om hur detta fungerar loggar du in på webel-online.se. Längst ner på sidan kan du ladda ner motorvärmarboken som kommer att ge tydliga instruktioner om hur din motorvärmare fungerar. Till webel-online >>

Husdjur i lägenheten

Du är välkommen att ha husdjur i lägenheten, men det är ditt ansvar att hålla tillsyn över dem så att de inte orsakar störningar eller skador. Ditt husdjur får inte vara löst och det är även ditt ansvar att se till att ditt husdjur inte orenar lekplatser eller trädgårdsytor.

Matning av fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar varken på gården eller från balkongen. Detta beror på att fåglar ofta kan dra till sig skadedjur och orsaka smittspridning.

Cyklar, vagnar, rollatorer och dylikt

Det är inte tillåtet att förvara cyklar, vagnar, rollatorer eller dylikt i trapphuset. Detta är av säkerhetsskäl då trapphuset är en utrymningsväg vid en eventuell brand och därför måste hållas fri från sådant.

Låsning av portar

Portarna låses klockan 21:00 varje dag förutom på Flarkvägen 2 och Fluxen där portarna låses klockan 19:00 varje dag.

Upplåsning av lägenheter

Om du behöver hjälp att låsa upp din lägenhet så ska du kontakta förvaltningskontoret på telefonnummer 0929-124 54 mellan klockan 8:00–12:00. Måste upplåsningen ske under annan tid ska du ringa journumret 0929-723 77. Om en fastighetsskötare måste komma och låsa upp din lägenhet åt dig på kvällar och helger så tar vi ut en avgift på 2 000 kronor för detta.

Borttappad hyresavi

Om din hyresavi har kommit bort är det ingen fara. Då är det bara att ringa till vårt förvaltningskontor på telefonnummer 0929-723 42 så skickar vi ut en ny hyresavi till dig. Kan du din hyra utantill så kan du även betala in din hyra på bankgironumret 273-8250. Ange då följande som meddelande: – Förnamn – Efternamn – Personnummer – Vilken månad hyran avser – Lägenhetsnummer

Autogiro

Du kan betala din hyra via autogiro. Detta gör du genom att fylla i formuläret för autogiromedgivande på vår hemsida eller genom att ringa till oss så skickar vi ut ett autogiromedgivande till dig för påskrift. Blanketten hittar du här.

Uppsägning av lägenhet

Om du vill säga upp din lägenhet ska du skriva följande information på antingen baksidan av ditt lägenhetskontrakt eller på ett vanligt papper:

– Jag vill säga upp min lägenhet
– Förnamn & efternamn
– Lägenhetsnummer
– Datum
– Underskrift
– Telefonnummer

Detta postar du sedan till:
Älvsbyns Fastigheter AB
Betonggatan 6
942 36 Älvsbyn

För att första uppsägningsmånaden ska räknas från påföljande månad så måste brevet vara oss tillhanda före den sista dagen i månaden.

Utflyttning

Om du ska flytta så finns det en del saker du måste tänka på. Senast två veckor innan utflyttningen ska du ringa till vårt förvaltningskontor och beställa en tid för besiktning av din lägenhet. Förvaltningskontoret når du på telefonnummer 0929-124 54 mellan klockan 8:00-12:00 måndag-fredag. Du kan även skicka ett mail till info@fastigheter.alvsbyn.se


När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. 

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Viktigt att tänka på är lägenhetsnumret samt c/o. Lägenhetsnummer måste du ange vid flyttanmälan. 

Du kan hitta ditt lägenhetsnummer antingen i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr. Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.


Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring. Om du beställer eftersändning kommer din post, som eventuellt adresserats fel på din gamla adress, skickas vidare till din nya adress.