UPPDATERAT:

Alla våra hyreslägenheter har nu fungerande värmen efter strömavbrottet, vi ser i nuläget inga tecken på vattenskador eller frysta ledningar i våra hyreslägenheter.

Ventilationssystemen kan tyvärr komma att strula nu ett tag framöver. I den här ihärdig kylan orkar inte ventilationen hålla igång temperaturen.

Många motorvärmarplatser fungerar inte heller för närvarande och vi jobbar för fullt för att felsöka och lösa problemet med dessa.

I större delar av dagen har Älvsbyns kommun varit drabbat av ett omfattande strömavbrott, dessutom har det varit driftstörningar på mobilnätet som gjort kommunikationen extra svår. Vi har haft många medarbetare ute i kylan som jobbat det bästa dom kan med att minimera skadorna på våra egna och kommunens fastigheter.

Reservkraften på äldreboendena har varit igång och fungerat som det ska. Biblioteket på Fluxen och kommunhuset har varit öppna för allmänheten.

På MSB kan ni få tips på vad man kan göra vid kris

Tillgång till värme i kris (msb.se)

Tips vid längre strömavbrott:

  • Stäng dörrar och fönster.
  • Ta vara på värmen och klä dig i varma kläder i lager på lager och ta tillvara på andra tillgängliga värmekällor.
  • Tänd stearinljus.
  • Vistas i ett rum, kroppar ger värme.
  • Fäll ner persienner eller dra för gardiner, så minskas avkylningen av rummet.
  • Har du tillgång till öppen spis eller kamin så använd den.