Klotter och skadegörelse kostar över 100 000 kr/år – vad kan vi tillsammans göra för att få bort det?

Kostnaderna för det vi måste lägga på Skadegörelse skulle istället kunna användas för fler friluftsdagar på Kanis, mer badtider för unga, garage för Epa-traktorer eller andra trevliga insatser.

Nu pågår skadegörelse med allt ifrån klotter på väggar, krossade fönster och trasig inredning.

Scenen i lomtjärn har länge varit i behov av ommålning och i sommar beslutade vi att den skulle fräschas upp och den målades om och sanerades från klotter. I tre veckor fick den vara fin innan den tyvärr klottrades ner än en gång.

Det är inte bara otroligt tråkigt när skadegörelser och klotter sker det är även mycket extra arbete och pengar som går åt till att åtgärda detta. I år har vi på Älvsbyns Fastigheter hittills haft en kostnad på totalt nästan 100 000 Kr och förra året var det lika mycket.

Vi vill med detta inlägg uppmana er alla att om ni uppmärksammar folk som förstör våga säga till eller visa att ni uppmärksammat händelsen och framförallt prata med era barn och ungdomar om vad skadegörelse och klotter får för konsekvenser för kommunen.

Klotter