Ängar tillhör en av våra mest artrika miljöer, medan klippta gräsmattor ofta förblir artfattiga. Älvsbyns kommun vill hjälpa våra insekter genom att omvandla vissa gräsytor till ängsytor. På blommande ängsytor hittar våra bin och humlor mat och fjärilslarverna hinner utvecklas till nya fjärilar.


En del ytor i Älvsbyns kommun kommer därför förbli oklippta i sommar. För att visa var vi låter ängsmarken blomma kommer det finnas skyltar med information på sidan om de gräsytor där det är aktuellt. Ha en fortsatt trevlig sommar!