Hantering av felanmälan

Kära hyresgäster, På grund av spridningen av covid-19 och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gått ut med, ska vi prioritera de felanmälningar som kommer in till oss utifrån hälsorisken och typen av fel. Med andra ord, ska endast akuta fel åtgärdas och vi ska göra en riskbedömning innan vi besöker […]