pictogram_pekfinger1. För att köpa en tomt på Bäckängen börja med att fylla i formuläret och skicka in. Det är möjligt att önska tomt, så glöm inte det i ansökan. Turordningen för tomtköpet sker utifrån den tidpunkt anmälan kommer in till oss på Älvsbyns Fastigheter.

 

pictogram_avbockad-ruta

2. Då anmälan inkommit till oss på Älvsbyns Fastigheter, registreras ansökan och har ingen före er i turordningen önskat samma tomt så är er önskade tomt tingad av er. Vi återkommer för nästa steg i processen (tecknande av handpenningavtal) så snart vi registerat er ansökan och tomten är avstyckad.

 

 

pictogram_timglas3.  Från det att vi tagit kontakt med er för tecknandet av handpenningavtal, har ni 30 dagar på er att erlägga handpenningen. Under den tiden reserverar vi den önskade tomten till er.

 

 

pictogram_tumme-upp4. Med ett tecknat handpenningavtal och erlagd handpenning kan ni gå vidare i processen mot ert nya hem. Den period på fyra månader som handpenningavtalet ger, möjliggör för er att undersöka fastigheten, prata med byggare, söka och få beviljat bygglov samt ordna finansieringen.

 

 

pictogram_anteckning5. Beviljat bygglov och ordnad finansiering är villkor för att fullborda köpet. Mot uppvisande av detta och erlagd köpeskilling, skriver vi köpekontrakt och köpebrev upprättas. Nu är ni juridiska ägare av fastigheten och kan ansöka om lagfart. Med en redan klar finansiering och ett beviljat bygglov är byggstarten inte långt borta.

 

pictogram_spade6. Nu är det bara att sätta spaden i jorden och förverkliga era husdrömmar på er nya tomt. Välkommen till Bäckängen i hjärtat av Älvsbyn!

 

tidslinje_20apr

Dokument & viktig information vid tomtköpet

För att underlätta tomtköpet på villaområdet Bäckängen har vi på Älvsbyns Fastigheter samlat den grundläggande informationen och dokumenten här hos oss.


Storlek & pris för tomterna

Det kan också vara bra att känna till att tomterna ännu inte är avstyckade, så storleken kan komma att variera ca 5%. Priserna framgår av områdesplanen och är fasta fram tom 2018-12-31.
Bygglov & Finansiering
Bygglov kan sökas så snart handpenningkontraktet är tecknat och under den period på fyra månader som handpenningavtalet sträcker sig skall förutom erhållet bygglov även finansiering av tomtköp och bygget ordnas. Du som köpare förbinder dig att färdigställa projektet inom två år från tecknat köpekontrakt. För fler frågor kring bygglov och vad som gäller vid ansökan om bygglov läsa mer på Älvsbyns kommuns webbplats.

Vatten & avlopp
Vatten och avlopp är framdraget till tomten och det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. Priset för anslutning ligger på ca 115 000 – 125 000kr, utifrån dagens gällande taxor. Anslutningsavgiften baseras på tomtens storlek och ingår inte i köpeskillingen av tomten. För mer information om vatten och avlopp i kommunen och blanketten för ansökan om anslutning besök Älvsbyns energis webbplats.

Anslutning av fastighet till elnät
El är framdraget till tomten. Det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. För kostnader och mer information om anslutning till elnätet besök Vattenfalls webbplats.

Byggregler för Bäckängen
Du som köpare förbinder dig att på tomten uppföra ett bostadshus för permanent bruk i enlighet med gällande plan och gällande byggregler. Gällande plan hittar du under dokument och blanketter och en populärversion finns sammanfattad på områdesplanen. För att få bygglov krävs dock att planen följs i sin helhet.


Kontakt
Har du fler frågor kring villaområdet Bäckängen eller frågor kring tomtköpet, är du välkommen att kontakta oss på Älvsbyns Fastigheter. Kontaktperson hos oss är Annelie Vinsa.
Anneli Vinsa, 0929-723 41

E-post: 
info@fastigheter.alvsbyn.se

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara