pictogram_pekfinger1. För att köpa en tomt på Bäckängen börja med att fylla i formuläret och skicka in. Det är möjligt att önska tomt, så glöm inte det i ansökan. Turordningen för tomtköpet sker utifrån den tidpunkt anmälan kommer in till oss på Älvsbyns Fastigheter.

 

pictogram_avbockad-ruta

2. Då anmälan inkommit till oss, registreras ansökan och har ingen före er i turordningen önskat samma tomt så är er önskade tomt tingad av er. Vi återkommer för nästa steg i processen (tecknande av handpenningavtal) så snart vi registerat er ansökan.

 

pictogram_timglas3.  Från det att vi tagit kontakt med er för tecknandet av handpenningavtal, har ni 30 dagar på er att erlägga handpenningen. Under den tiden reserverar vi den önskade tomten till er.

 

pictogram_tumme-upp

4. Nu kan ni gå vidare i processen mot ert nya hem. Den period på fyra månader som handpenningavtalet ger, möjliggör för er att undersöka fastigheten, prata med byggare, söka och få beviljat bygglov samt ordna finansieringen.

 

pictogram_anteckning5. Beviljat bygglov och ordnad finansiering är villkor för att fullborda köpet. Mot uppvisande av detta och erlagd köpeskilling, skriver vi köpekontrakt och köpebrev upprättas. Nu är ni juridiska ägare av fastigheten och kan ansöka om lagfart.

 

pictogram_spade6. Nu är det bara att sätta spaden i jorden och förverkliga era husdrömmar på er nya tomt. Välkommen till Bäckängen i hjärtat av Älvsbyn!

tidslinje_20apr

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara