Enligt kommunfullmäktiges beslut KF § 82/2019-06-17 ska vi på Älvsbyns Fastigheter AB inte klippa gräs på bestämda ytor. Beslutet grundar sig om en motion (L) som föreslagit åtgärder för att få bra resultat för bin och humlor. Idag finns inga blomrika gräsytor och det är därför vissa gräsytor ska vara oklippta under sommaren 2019.

Områden där gräsklippning inte ska ske:

Älvsbyn

  • Grönyta mellan gamla veterinären och Björkgatan
  • Gräsytan på Övrabyn

Följande områden lämnas delvis oklippta:

  • Vid reningsverket upp efter Gammelvägen.
  • Gräsyta vid Altuna/Timmersvansen även bullervall
  • Grönyta mellan Nyberga och Apeln
  • Yttervägen mot Älvsbyhus

Vidsel

  • Grönyta nedanför skolan mot älven

Vistträsk

  • Grönyta vid första infarten till Vistträsk

Korsträsk

  • Grönyta mellan 94 an och Smedjevägen

Befintliga blommor i övriga gräsytor lämnas också vid klippning, dvs. att blommorna inte ska klippas.