Nu kan du söka sponsring av oss!

Nu kan du som förening eller organisation söka sponsring från oss på Älvsbyns fastigheter. Älvsbyns Fastigheter AB: s sponsringspolicy (som du kan läsa här) bygger på ett affärsmässigt samarbete till nytta för bägge parter. Vi vill med vår sponsring erhålla exponering av vårt varumärke och företagsnamn där många människor ska […]