Nya rutiner vid felanmälan

Vid årsskiftet 2021-22 inför vi nya rutiner vid felanmälan på våra
hyresfastigheter, Älvsbyns kommuns parker, fritidsanläggningar, grön och skogsytor. Alla kommunens invånare med bank-id kan nu göra en felanmälan via en extern e-tjänst. Du hittar länk till felanmälan nedan, i menyn eller via kommunens e-tjänster.

Din felanmälan går direkt till de fastighetsskötare eller parkarbetare som ansvarar för det område som din felanmälan gäller. Direktsamtal till enskilda fastighetsskötare eller parkarbetare ska alltså i fortsättningen bara användas för akut felanmälan, för personer utan dator eller bank-id. Alla ärenden som lämnas in registreras i ett ärendehanteringssystem. Som användare kan du då följa vad som händer i ditt ärende.

 

Felanmälan dygnet runt

Syftet är att det ska vara enklare och snabbare för dig att kunna felanmäla. Du kan dessutom göra din felanmälan dygnet runt via e-tjänsten. Felanmälan görs bara för sådant som INTE är akut. Om du bedömer ärendet som akut ska du ringa vårt journummer direkt på tel 0929-72377. Exempel på akuta fel är t.ex en vattenläcka där det rinner ut vatten eller ett fel som utgör direkt fara för människor eller djur ( en kran som endast droppar eller en gunga som gått sönder är inte akut men viktig att du felanmäler)

Det är vår ambition att lösa fel så fort som möjligt i den ordning som felanmälan mottagits, men vi prioriterar förstås de allvarliga felen först. I samband med din felanmälan så sparar vi dina kontaktuppgifter i syfte att kunna kontakta dig vid ev ytterligare frågor.OBS!! Om du har skyddad personuppgift (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av e-tjänsten