För närvarande pågår och planeras ett antal avverkningar på olika skogsområden i Älvsbyn. Dalen, Altuna strand, Sågfors, Bilprovningen, Högheden och Kamträsk/Renningsverket har områden med pågående gallring och underväxtröjning. Avverkningsuppdraget utförs av Norra Skog.

 

 

På fastigheterna Heden 1:42, Vistheden 1:108 och Älvsbyn 24:1 planeras kommande gallringar och underväxtröjningar. Avverkningsuppdraget utförs av SCA.

 

 

På länkarna nedan finner ni kartor på de berörda områdena.