Från och med säsongen 2020/2021 söker vi dig som vill driva camping- och restaurangverksamhet vid Kanisbacken. Du kan skicka anbud/intresseanmälan senast 16/12-19 kl. 16. Mer information finns i annonsen.