Vi är ute med en upphandling avseende ramavtal byggtjänster. Du kan läsa upphandlingsannonsen på Visma TendSign. Du kan också hitta information om upphandlingsprocessen, ställa fråga eller lämna in anbud.