Beslut avseende anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för röjning av träd och buskar, Älvsbyns kommun.