Åtgärdsförslaget ligger hos Länsstyrelsen för samråd 12:6 enligt Miljöbalken. Vi inväntar beslut från Länsstyrelsen.