Enligt kommunfullmäktiges beslut ska vissa gräsytor vara oklippta under sommaren 2019. Mer information samt kartor på områdena hittar ni på vidare på hemsidan.